Voorzitters gaan en komen

Precies 6 jaar geleden schreef mijn voorganger Frank Gort zijn eerste voorwoord in Loopstof, het papieren magazine van onze vereniging. Zeer oplettende lezers van dat nummer van de Loopstof hebben kunnen lezen dat ook ik een bijdrage leverde aan die editie (te weten met de door mij genomen foto’s van de TOF-deelnemers aan de Haagse Beemdenloop). Dat kwam allemaal heel toevallig tot stand. Ik stond met mijn Canon 40D met daarop een 24-105 f/4 langs de weg en daar kwamen een paar vrolijke dames aanlopen met behoorlijk opvallende shirtjes aan.

"Wij zijn van de redactie van Loopstof en nou zien wij dat jij hier met zo’n grote camera rondloopt. Wil jij van alle lopers met zo’n zelfde shirtje als wij aan hebben een foto maken en aan ons doormailen?" Tegen dit charme-offensief was ik natuurlijk niet bestand. En dat was mijn eerste ervaring met onze vereniging; 6 jaar geleden dus al weer.
 
In september 2016 ben ik voor het eerst bij TOF komen trainen en wel in de groep van John Lips, die ik nog kende van zijn deelname aan een van de Road to Rotterdam trainingslopen, waarbij ik toen als pacer fungeerde. Onmiddellijk werd ik door John welkom geheten in zijn groep en daarin werd ik met open armen door de leden van zijn groep ontvangen. Dat bevestigde mijn beeld van TOF als een informele vereniging, waarin niet slechts het sportieve element een rol speelt maar ook het sociale aspect belangrijk wordt gevonden.
 
Op 25 mei 1987 is TOF opgericht. Dat betekent dat we dit jaar het 30-jarig bestaan van onze vereniging vieren. Waarschijnlijk niet op de dag van de oprichting zelf, want dat is Hemelvaartsdag, maar in ieder geval laten we dit zesde lustrum natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Tijdens de ALV van 29 maart jl. bleek al dat er leden zijn die plannetjes hebben om een en ander op een feestelijke wijze te vieren dus daarover zullen jullie binnenkort vast nog meer gaan horen. En misschien zelfs wel zeer binnenkort.
 
Heb ik ambities als nieuwe voorzitter dit jaar? Ja absoluut. Ik vind dat TOF zich wat actiever mag presenteren aan de buitenwereld. Naar mijn smaak zijn we nog wat te bescheiden aanwezig. Een eerste aanzet met een meer open communicatie is inmiddels gemaakt en wel door het geven van een openbaar karakter aan onze uitingen op Facebook. Het mooie is dat al onze leden een bijdrage kunnen leveren aan onze Facebookpagina en dus aan een grotere naamsbekendheid van TOF. En dat is altijd goed. Is het niet om daarmee een bijdrage te leveren aan een stabiel of liever nog iets groeiend ledenaantal, ook voor het aantrekken en behouden van sponsors is het belangrijk dat zij zien dat TOF een gezellige vereniging is met actieve leden.
 
Heb ik ambities als loper dit jaar? Ja, het lopen van 4 marathons, waarvan 3 in de bergen (met de Bredase Berg Baronnen, waarvan ik de oprichter ben). De eerste in Rotterdam zit er inmiddels op, nummer 2 (Keufelskopf, Duitsland) volgt in juni en in september en oktober volgen respectievelijk de Jungfraumarathon en Tour de Tirol. En leden van TOF die ook wel eens in de bergen willen hardlopen mogen mij altijd benaderen. De Tour de Tirol kent namelijk naast de tamelijk zware Kaisermarathon op zaterdag ook op vrijdag een rustige 10K en op zondag een tamelijk spannende 23K. We hebben nog plaats voor enthousiaste lopers dus kijk maar eens of je er aan toe bent om je hardloopleven een beetje spannender te maken. Wie durft?
 
Hoe dan ook, veel trainings- en hardloopplezier de komende maanden. Blijf heel en luister altijd goed naar je lichaam.
 
Rob van der Pas
Voorzitter TOF