Trainen op de atletiekbaan

TOF heeft met AV Sprint afspraken gemaakt om dit jaar al vanaf september op de atletiekbaan te kunnen trainen. Voorgaande jaren ging TOF altijd pas op 1 oktober de baan op, dit jaar zal het, als proef, voor het eerst mogelijk zijn een maand eerder op de baan te trainen.

 

In september al op de baan trainen? Het kan... (maar het hoeft niet!) 

Hoewel veel TOF-lopers en trainers met groot plezier in het Mastbos trainen, kan de invallende duisternis op donkere dagen in september, voor problemen zorgen. In het halfduister, is een verzwikte enkel of een andere blessure snel opgelopen.

Afgelopen jaar hebben trainers en lopers daarom de vraag gesteld of het mogelijk zou zijn, indien de omstandigheden daarom vragen, al in september op de baan te trainen.

Het bestuur heeft dit verzoek met AV Sprint besproken en beide partijen zijn tot de conclusie gekomen dat het mogelijk is dat TOF in september al van de baan gebruik maakt. Daarbij moeten lopers en trainers van beide verenigingen rekening met elkaar houden.

Voor september zijn de afspraken over het gezamenlijk gebruik van de baan afwijkend van de afspraken in de periode 1 oktober – 31 maart.

 

In september doen we het als volgt:

  • TOF kan op de baan trainen op de volgende tijdstippen:
    • Maandagavond van 19.15 – 20.45 uur (de normale trainingstijden)
    • Woensdagavond van 20.00 – 20.45 uur (eerste deel training, van 19.15 tot 20.00 uur dus buiten de baan);

  • Het is aan onze trainers om te beslissen of ze een training geheel / gedeeltelijk / niet op de baan laten plaats vinden, afhankelijk van programma / weersomstandigheden.  Als het een prachtige, zonnige septembermaand wordt, is het dus mogelijk dat trainers helemaal geen gebruik maken van de mogelijk om op de baan te trainen!

  • Sprint  is in deze maand de hoofdgebruiker van de baan. TOF is te gast en we verwachten dan ook dat lopers en trainers zich als zodanig gedragen. Meer informatie over gedrag op de baan, vind je in artikel 7: Baanregels van ons huishoudelijk reglement;

  • Als een trainer besluit op de baan te gaan training, dient hij met de daar aanwezige trainers van AV Sprint afspraken te maken over het baangebruik de betreffende avond;

  • Als meerdere TOF trainers op een avond op de baan willen trainen, worden als groep afspraken gemaakt met de aanwezige trainers van AV Sprint over het baangebruik. Vervolgens wordt onderling afgesproken hoe de afgesproken ruimte (banen) worden gebruikt/verdeeld.

 

Doen er zich tijdens de training problemen voor? Meld het aan je trainer! Als de trainers tegen knelpunten aanlopen, die ter plaatse niet kunnen worden opgelost, laat het weten aan het bestuur.

Aan het eind van de maand zullen we trainers en lopers naar hun ervaringen vragen, om deze proef te evalueren.

We wensen iedereen veel loopplezier, op de atletiekbaan of daarbuiten!!