Inschrijvingsformulier

Nieuwe TOF-leden kunnen zich inschrijven middels dit formulier, en het overmaken van 25 euro inschrijfgeld. U gaat akkoord met een contributie van 22,50 euro per kwartaal. De contributie wordt bij voorkeur geïnt door een automatische incasso, hiervoor moet toestemming gegeven worden aan TOF. Het is ook mogelijk de contributie te betalen via een eigen overschrijving op rekening nummer NL65INGB0003156879 ten name van 'Loopvereniging TOF Breda'. De contributie voor het gehele jaar dient dan vooruit, voor 1 januari, betaald te worden (Of bij aanmelding voor de rest van het lopende jaar).

Verder vragen wij u om een digitale pasfoto te mailen naar de ledenadministratie. Alleen de trainers en het bestuur van TOF hebben inzage in het 'smoelenboek'. Dit om de nieuwe leden zo snel mogelijk te leren kennen. Nadat u dit formulier heeft verzonden, verzoeken wij u om een recente digitale pasfoto te mailen naar:  ledenadministratie@tofbreda.nl.
* Vereist


 Man
 Vrouw
 via dag-/weekbladen
 via de InfoGids van gemeente Breda
 via internet
 via een lid van TOF
 Anders
 Paar keer per week
 Wekelijks
 Maandelijks
 Paar keer per jaar